Последование за приемане в православието от първата половина на XIX век, Зогр. 355

Общо наименование: Последование за приемане в православието. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 355. Каталог: 355. Предишен каталог: 258. Предишна сигнатура: ІІІ.з.11.
Герб с лъв, корона и надпис (Pro patria?). Контрамарка AFRALL_(?) ; 12 ff. 220 x 170 mm 160 x 145 mm (текст)
Фолиация: С арабски цифри.
Относително добро; процес на окисляване на мастилото. Празен лист: 12
125Рамка с молив
Сепия

Мек картон; гръб от синя мраморна хартия.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
В молитвените текстове на последованието ‒ традиционен, а в указанията и обясненията ‒ руски.

Правопис: Руски от ХІХ в. и църковнославянски без надредни знаци

Приписки
  • (1r, под сигнатурите) . Житие препод. отца нашего Симеона Новаго богослова.
19. век, първа половина. Произход: Ръкописът вероятно произхожда от Киприяновския (Киприянския) мъжки манастир в Молдова. От 1698 до 1813 и от 1837 до 1873 г. манастирът е бил под управлението на Зографската света обител..

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.