Руски Зографски поменик от 1639 г., Зогр. 77

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Руски Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 77. Каталог: 77. 1  Предишна сигнатура: II.б.16. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Доброкачествена Листове: 116 ff. Размери: 295 x 157 mm (листове);
Състояние: Пълен, без липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 27 реда на страница;
Украса

Заставки и инициали в бароков стил, по подражание на старопечатните книги

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, нов, по подражание на старопечатните книги

Съдържание

Поменик

История

Дата на написване: 17. век (1639 г.). Място на написване: Писан в Москва за Зографския манастир.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография