Триод цветен от първата третина на XVI в., Зогр. 20

Общо наименование: Триод цветен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 20. Каталог: 20. 1  Своден каталог: 1035. 2  Предишен каталог: 80. 3  Предишна сигнатура: I.в.10. 4 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела и жилава. Водни знаци: Арбалет в кръг подобен Briquet 1923 , Nr 774 от 1518 ; Листове: 334 ff. Размери: 287 x 190 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 30 реда на страница;
Украса

Плетенична контурна заставка в балкански стил.

Плетенични и геометрични инициали в червено.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон облечен в плат с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен
Едноеров, безюсов

Съдържание

История

Дата на написване: 16. век, първа третина. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
20. ПЕНТИКОСТАР от XVI в. 334 л. хар
тия. Сръбска редакция.
Отд. Iб 10
Илински, № 80.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография