Царски поменик от 1709 г., Зогр. 228

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Поменик царски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 228. Каталог: 228. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 225. Предишна сигнатура: ІІІ.д.1. 2 
25 ff. 308 x 195 mm
Листовете са разядени и неумело подлепени
322

(1r) . Неоцветена заставка от преплетени кръгове в балкански стил

Нова, картон с хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Поменикът започва с изборяване на българските царе след покръстването
18. век (1709 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.