Летопис на Димитър Ростовски от края на XVIII век, Зогр. 89

Общо наименование: Летопис. Конкретно наименование: Летопис на Димитър Ростовски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 89. Каталог: 89. 1  Предишна сигнатура: II.б.11. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Нова, тънка Водни знаци: Герб Pro Patria и букви АГ от 1786 ; Листове: I+217 ff. Размери: 295 x 190 mm (листове);
Състояние: Пълен, без липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 29–30 реда на страница; Страниците са рамкирани
Украса

Без украса. На с. 7r недовършен инициал В разработен по подражание на старопечатните книги

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, нов, дребен, руски, със скорописни елементи
Руски

Съдържание

Съдържа предисловие за ползата от история (използвано от йеросхимонах Спиридон), Летопис за събитията до 4000 година от Сътворението на света и Слово за лъжепророците и лъжеучителите от Йоан Златоуст
Допълнения
Бележка на книжовника
  • (204r) . Летописна бележка, вероятно от книжовника, от 1766 г.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография