Книга Иноческая от третата четвърт на XVIII в., Зогр. 10

Общо наименование: Книга иноческая. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографски манастир. Сигнатура: Зогр. 10. Каталог: 10. 1  Предишна сигнатура: I.а.10. 2 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Герб с корона и част от надпис „MAS“ ; Листове: 291 ff. Размери: 345 x 220 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 39 реда на страница;
Украса

Без украса

Подвързия

Нова библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Курсив, дребен
Руски

Съдържание

Книга иноческая на Йоан Касиан. Преведена от латински на полски и напечатана в Краков през 1604 г. Превод на руски от йеромонах Самуил Бухолски по поръчение на игумена на Киевския Видобички манастир Теодосий през 1726 г.
(13r) . 3  Колофон:
КНИ́ГА И҆́НОЧЕСКАѦ
Преподо́бнагѡ Кассїѧ́на, и҆́же
ѡ҆́ жи́тїи, и҆ ѻ҆ ѡ҆бꙋче́нїи и҆́ночесќмъ
Кни́хъ ·д҃і· по́вѣстїй илѝ бесѣ́дъ ст҃ы́хь ѻц҃ь
к҃д: и҆́зво́ли написа́ти.
Сїѧ́ же кни́га з лати́нскаго на по́лскїй
дїѧ́лектъ во пе́рвыхь преложи́ сѧ и҆ напечата
сѧ в꙽ Кра́ковѣ Рокꙋ ҂ах҃д. Нн҃ѣ же Бл҃гослове́
нїемъ Всечестна́гѡ Гп(с҃)дна є҆гѡ̀ мл(с҃)ти ѿца̀
Ѳеодо́сїѧ Хомѣ́нскогѡ И҆гꙋ́мена Ви́дꙋбиц
когѡ кї́евскагѡ: Трꙋдолю́бїемъ же Їеромона
ха тоѧ́же ѻ҆бы́тели Самꙋ́ила Бꙋха́лско
гѡ ѿ по́лскагѡ нарѣ́чїѧ на слове́нскїй ꙗ҆́
зы́къ вꙿно́въ преведе́сѧ и҆ написа́сѧ : –
҂аѱ҃кѕ: го́дꙋ.

История

Дата на написване: 18. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
10. КНИГА ИНОЧЕСКАЯ ПРЕПОДОБНАГО КАСИАНА
ИЖЕ О ЖИТИИ И ОБУЧЕНИИ ИНОЧЕСКОМ от 1726 г.
Южноруска редакция. 307 л. хартия
Отдел Ia 10
У Илински липсва
Раздробена пагинация в ориг. 16+291 л.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография