Миней за януари от втората четвърт на XVII век, Зогр. 76

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за януари. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 76. Каталог: 76. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 97. 2  Предишна сигнатура: II.б.15. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия плътна, жилава и гладка Водни знаци: Кръст и букви PF в елипса подобен Heawood 1950 , Nr 933 от 1638 ; Листове: I + 205 ff. Размери: 310 x 220 mm (листове);
Състояние: В добро състояние. Липсват 3 листа – 1 от първа тетрада и 2 от последната.
Оформяне на страницата: 1 кол., 33 реда на страница;
Украса

На л. 1r голяма правоъгълна плетенична заставка в балкански стил, неоцветена. Плетенични инициали и геометрично-растителни унициали с антропоморфни мотиви.

Книжовници

книжовник

Име:  Василий Софиянец (?)
Писмо: Кирилица. Полуустав, калиграфски. Етрополски тип
Ресавски (български)

Съдържание

История

Дата на написване: 17. век, втора четвърт. Място на написване: Етрополско книжовно средище.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография