Духовна поезия от първата четвърт на XIX в., Зогр. 326

Общо наименование: Духовна поезия. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 326. Каталог: 326. Предишен каталог: 268. Предишна сигнатура: ІІІ.в.21. Предишна сигнатура: ІІІ.з.21.
Леко грапава. Печат на производителя на хартията (неразчетен) Инициали УФНсП и 1817 ; 72 ff. 220 x 178 mm 180 x 160 mm (текст)
Фолиация: От л. 13 до л. 50 ‒ фолиация с римски цифри, която не съответства на пагинацията. Частично нанесена нова фолиация в началото и края на ръкописа.
Добро. Л. 72v: празен.
116–27
Бледокафяво, на с. 2 и 26 има текст с черно мастило.

Няма.

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски

Правопис: Руски от XIX в.

Духовна поезия
1. (1) . Съдържание. Неномериран лист
2. (1r‒1v) . Изповедна песен. Неномерирана Incipit: Видехомъ светъ истинный
3. (2r‒68r) . Духовни песни. 37 духовни песни, 19 от тях посветени на календарни празници, включително и на руски светци (св. Димитрий Ростовски, св. Митрофан Воронежки, св. Сергий Радонежки, св. княз Владимир), останалите – на догматични теми (за Св. Дух, за вярата, за любовта към Бога и към ближния, за почитането на иконите); на нравствено-назидателни теми (що е грях, за радостта в тъгата, за покорността на небето и земята) и др. Авторът не е идентифициран.
4. (68v‒70v) . Молитви.
5. (70v‒72r) . Поетически чернови.
Бележка на книжовника
  • (14v, след края на текста) . С черно мастило напряко на листа е изобразен незапълнен кръст с надпис от двете му страни їиⷭ҇с хрⷭ҇с и стиховете: на земле и на море несемся по водамъ стремїмся по волнамъ. Под кръста: Чтобы (…) путь на кресть изволъ взглянутъ вся имъ побеждай (…) спасемся; във вътрешното пространство на раменете – спасенiе всего мїра, а по дължината на кръста – огледално написани думите: путь на небо.
19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.