Лекарственик от 1849 г., Зогр. 275

Общо наименование: Лекарственик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 275. Каталог: 275. Райков и др. 1994
67 ff. 219 x 170 mm
126

Без украса

Картонени кори с хартия и кожен гръб

А.

Митрофан
Кирилица. Полуустав, нов, едър, с курсивни елементи
Новобългарски
Лекарственик
19. век (1849 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.