Октоих от 1589 г., Зогр. 32

Общо наименование: Октоих. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 32. Каталог: 32. 1  Своден каталог: 483. 2  Предишен каталог: 62. 3  Предишен каталог: 29. 4  Предишна сигнатура: I.в.6. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и грапава: Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка букви С(?)С с трифил отгоре - подобен Mošin 1973 , Nr 2458–2465 от 1575–1593 ; Листове: 170 ff. Размери: 290 x 205 mm (листове);
Състояние: Първите седем тетради от по 8 листа липсват. Ръкописът започва с първия лист от 8 тетрада
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса

Червени растително-геометрични инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Симеон монах
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден правилен, на места с някои скорописни начертания
Език Български

Съдържание

Октоих. Започва със стихира след канона за „усопшите“, последван от канон за умрелите на 8 глас.
(167v) . Бележка на писача. Колофон:
+ Сїи ѡ(х)тои(х҃) съвръши (с҃) въ ст҃ѣи гѡ́рѣ а҆ѳѡ(н)стѣи. Въ ст҃ѣи ѡ҆битѣ(л҃)и и҆зоу́граф и҆де(ж) е(с҃) хра(м) ве(л꙯)м(ч҃) геѡ(р҃) рѭкоѫ мнѡ(г)грѣ(ш҃)нагѡ мона(х) сили ѿ роу́си(к) при и҆гоу́менѣ кѵ(р҃) паѵ̄сїе е(р)мѡна(х). В лт҃ ҂зҁ҃з: –

История

Дата на написване: 16. век, четвърта четвърт (1589 г.).

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография