Псалтир от края на XVII век, Зогр. 61

Общо наименование: Апостол. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 61. Каталог: 61. 1  Предишен каталог: 12. 2  Предишен каталог: 55. 3  Предишна сигнатура: III.в.13. 4 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, с широки вержори. Водни знаци: Три луни Инициали VG подобни Гроздановић-Пајић 1968 от 1693 ; Три луни . Три луни, разположени напреко . Корона . Листове: 157 ff. Размери: 198 x 133 mm (листове);
Състояние: Липсват по няколко листа в началото и в края
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница;
Украса

В балкански стил. Множество инициали от растително-геометричен тип, на места със зооморфни и антропоморфни мотиви.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

(1r–33v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден
Двуеров, безюсов

Б. книжовник

(34r–76v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен, изискан, с полукурсивни елементи
Двуеров, безюсов

В. книжовник

(77r–91v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Двуеров, безюсов

Г. книжовник

(92r–133v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, рядко, калиграфско писмо
Двуеров, безюсов

Д. книжовник

(135r–157v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Двуеров, безюсов

Съдържание

Псалтир
Допълнения
  • (133v) . Късни приписки.

История

Дата на написване: 17. век, край. Място на написване: Средногорски писарски център..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография