Стишен пролог за септември-февруари от началото на XVII век, Зогр. 93

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за септември – февруари. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 93. Каталог: 93. 1  Предишен каталог: 175. 2  Предишна сигнатура: II.в.2. 3  Предишна сигнатура: II.г.2.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка, но грапава Водни знаци: Котва в кръг с трифил отгоре и контрамарка BC с трифил отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 2076 от 1510–1610 ; Корона в кръг с полумесец отгоре . Листове: 348 ff. Размери: 280 x 190 mm (листове);
Състояние: Липсва един лист в началото
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

(1r–52v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен (средногорски)
Безюсов (ресавски)

Б. книжовник

(53r–129r) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен (средногорски)
Безюсов (ресавски)

В. книжовник

(174r–313v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен (средногорски)
Безюсов (ресавски)

Съдържание

Стишен пролог за месеците февруари-март. Включени са житията на св. Петка Търновска, св. Иван Рилски (компилация от житието на Евтимий), св. Иларион Мъгленски и св. Михаил Воин

История

Дата на написване: 15. век, среда.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография