Църковнославянска граматика от началото на XIX век, Зогр. 196

Общо наименование: Граматика. Конкретно наименование: Църковнославянска граматика. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 196. Каталог: 196. 1  92. 2  Предишна сигнатура: II.ж.12. 3 
100 ff. 220 x 155 mm
120

(1r) . Mалка служебна заставка, неоцветена.

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Курсив
Църковнославянски
Църковнославянска граматика
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.