Требник от 1794 г., Зогр. 265

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 265. Каталог: 265. 1  913. 2  Предишна сигнатура: III.к.24. 3 
70 ff. 185 x 125 mm
113

Няма

Оригинална, дъски с орнаментирана кожа

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

18. век (1794 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.