Златно съчинение от Самуил Равин преди 1778 г., Зогр. 401

Общо наименование: Златно съчинение от Самуил Равин. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 401. Каталог: 401. Предишен каталог: 270. Предишна сигнатура: ІІІ.з.23.
Плътна, тънка, леко грапава, сивкава на цвят. Инициали ЯМСЯ ; Pro Patria . надпис Loonen JH?. 55 ff. 165 x 105 mm 125 x 70 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация, с пропуснат л. 47
Относително добро, с прояждане от инсекти и окислено мастило. Без край. Между л. 52 и 53 липсват листове.
123
Тъмнокяфяво

Анонимен
Кирилица. Бързопис с калиграфски елементи
Руски от XVIII век Руски дореволюционен С надредни знаци: ударения, запетаи, титли, надписани букви; с ї, ѡ, ѣ.
(ff. 1-56v) . Златно съчинение от Самуил Равин. Автор: Самуил Равин, 1  Превод:

Посочено е, че е превод от латински на йеромонах Варлаам и че е печатано при Типографията на Императорския сухопътен шляхетски кадетски корпус през 1778 г.

Този текст е руски превод на латинското съчинение „Epistola Samuelis Maroccani Ad Rabbi Isaacum“, съставено през XV в. въз основа на арабския текст на „Ifham al-Yahud“ („Опровержение на евреите“) от Самуил абу-Наср ибн-Абас (Самау-ал-Яхя ал-Маграби), живял през ΧΙΙ в. Смята се, че преводът от арабски на латински е направен от Алфонс Бонихоминис (Alfonsus Bonihominis). Брошурата на латински е публикувана за първи път през 1475 г., а след това има още поне 9 издания. За най-ранно издание на превода на руски от йеромонах Варлаам [Гловацки] се сочи изданието от типографията на Богданович в Санкт Петербург от 1779 г. (има и следващи издания в Петербург от 1782, 1789, 1827 и 1837, в Киевопечeрската лавра от 1855 г. и др.). Заглавието на съчинението в изданието от 1827 г. е Златое сочинение Самуила Мароккского, раввина иудейского, заключающееся в письмах к Исааку, раввину Кордубскому, на обличение иудейского заблуждения. В наблюдении Мойсейскаго закона и ожидании Мессии, якобы еще не пришедшаго (Самуил 1827). Според титулната страница на изданието от 1827 г. то съдържа превод от латински, поправен и допълнен с нужните бележки в Киевопечерската лавра. Печатано е в Синодалната ипография в Санкт Петербург. Очевидно тази титулна страница се различава от титулната страница на ръкописа в Зографския манастир.

.
Заглавие: Самуила Раввина іудейскагѡ Златое сочиненїе содержащее...
  • (f. 1v) . Бележка на книжовника: „Примечание“. Текст за историята на превода от арабски на латински и изданията му.
1778, не по-рано.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.