Акатистник и Часослов от края на XVII век, Зогр. 154

Общо наименование: Акатистник. Общо наименование: Часослов. Конкретно наименование: Акатистник и Часослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 154. Каталог: 154. 1  7. 2  Предишен каталог: 142. 3  Предишна сигнатура: III.в.9. 4 
276 ff. 135 x 95 mm
120

(1r) . Малка заставка в балкански стил.

Нова, библиотечна

(1r) . Печат на Зографския манастир.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден неправилен.
Сръбски езикови черти.
Акатистник и Часослов. Среди службите и параклис на св. Стефан Дечански.
  • (1r) . Приписка на гръцки език.
17. век, последна четвърт. 5 

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.