Месецослов с тропари и кондаци от началото на XVII век, Зогр. 160

Общо наименование: Месецослов. Конкретно наименование: Месецослов с тропари и кондаци. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 160. Каталог: 160. 1  Предишна сигнатура: III.б.15. 2 
56 ff. 200 x 150 mm
Без начало.
116

Няма

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Двуеров, двуюсов
Месецослов с тропари и кондаци. В края е добавено сказание за Света гора Атонска
17. век, начало.