Образци за подобни песнопения на осемте гласа от 1899 г., Зогр. 366

Образци за подобни песнопения на осемте гласа. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 366. Каталог: 366.
Неидентифицирани; 17 ff. 190 x 140 mm 145 x 110 mm (текст)
Фолиация: 2 неномерирани; л. 1‒14 с оригинална буквена фолиация; 1 неномериран.
Добро. Празни листове: 6v, 19r–20v.
116–17На л. 9‒14 текстът е ограден с рамка, очертана с молив.
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Изработена с червено и черно мастило. Лентовидни заставки с опростени растителни и геометрични мотиви на л. 1r, 11v; ивична заставка на л. 10r; заставки разделители на л. 3r, 14r. На л. 11r ‒ концовка, представяща ваза с цветя; множество червени двойноконтурни инициали, запълнени с мастило и „негативно“ откроени геометрични мотиви; част от тях имат и растителна орнаментика в основата на буквата. Отделни декоративни заглавия с вмъкнати двойноконтурни букви, украсени по подобие на инициалите.

Тънък, здрав картон.

Кириак монах
Кирилица. Полуустав, късен

Правопис: Църковнославянски

Образци от текстовете на подобните – ирмоси, стихири, светилни, богородичните на 8-те гласа.
1. (1r‒3r) . Избрани ирмоси от октоиха на 8-те гласа, които се учат като подобни песнопения.
2. (3r‒11r) . Подобни стихири и светилни на 8-те гласа.
3. (11v‒14r) . Богородични (догматици) възкресни стихири на осемте гласа.
Бележка на книжовника
  • (14r долу) . С червено: трꙋд́ъ Кѷрїака св. дїа́кона. м[она]х. ме́сецъ а҆при́лїи и҃. деⷩ ҂аѿчѳ (1899).
Приписки
  • (Върху предната корица) . : Сия книга Послу́шника Пантеле́имон.
  • (Върху предната корица) . С друг почерк, неграмотно: Иоакимъ учиникъ на от. Агатангелъ А, чиракъ и на Игумено и на тоци (!) а(повторено отгоре като я)кимъ [о]ци (Якимъ) на Послошяние (!) на Лучко; вертикално Иоакимъ монахъ зографски.
  • (на предния форзац, залепен на корицата) . : Сия подобие на духовникъ Михаилъ Неговъ ученикъ; ученикъ; Иоакимъ.
  • (На първия непагиниран лист, r) . С молив: Иоакимъ монахъ Зографски калугиръ Манастиръ; печатно (личен печат) Иеромонах Варθоломей Хил. 1911; с молив Монахъ Василия Зографскиий.
  • (на втория непагиниран лист,v) . С мастило: Иоакимъ монахъ Зографски Иоакимъ монахъ Зографски Агатангелъ.
  • (14v) . Поменик с имена: Василиѧ, Траиѧнъ, Георгиѧ, Константинъ, Павелъ, Христо, Найѧ, Атанасъ, Θеодоръ, Лазаръ, Софиѧ, Фаниѧ, Софиѧ, Митра, Димитри, Василѧ и Молитва за покойниците, подписана: Монахъ Василия зографски Василиѧ месе[ц] декември 13 денъ годи́на 1931 свта гора Aѳѡсъ.
  • (последен непагиниран лист, v) . С мастило – Сея Подобни послушникъ Пантелимонъ Зогра́ф; отдолу с молив – Сея подобна послушникъ Иоакимъ Зографски 1933 г.
  • (на задния форзац залепен върху задната корица) . Написано обратно: Сия Сие подобие на Аа Атанасъ Духовникъ Михаиловъ ученикъ.
1899.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.