Типик Ерусалимски от началото на XVII–XVIII век, Зогр. 110

Общо наименование: Типик. Конкретно наименование: Типик Ерусалимски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 110. Каталог: 110. 1  Предишен каталог: 110. 2  Предишна сигнатура: II.д.8. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и жълтеникава Водни знаци: Герб ; 4  Листове: 372 ff. Размери: 283 x 170 mm (листове);
Състояние: Пълен, липси няма
Оформяне на страницата: 2 кол., 25 реда на страница;
Украса

  • (ff. 1r, 4r, 5r, 58r). Барокови графични заставки с флорални елементи, подражание на старопечатни образци. На л. 4r в заставката е изрисувана сцената Възкресение Христово
  • (161r) . Правоъгълна заставка в червено и черно

(359v) . Барокова концовка

Рамкирани растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

Трима книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, нов с някои скорописни елементи и ляв наклон
Църковнославянски

Б. книжовник

(4r–v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, нов с някои скорописни елементи и ляв наклон
Църковнославянски

В. книжовник

(211r–212v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, нов с някои скорописни елементи и ляв наклон
Църковнославянски

Съдържание

Ерусалимски типик. Съдържа пълния текст, като в синаксарната част са посочени и еврейските названия на месеците

История

Дата на написване: 17. век, край – 18. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография