Богослужебни текстове от XIX век, Зогр. 368

Общо наименование: Богослужебни текстове. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 368. Каталог: 368.
Плътна и грапава Двуглав орел с корона с контрамарка щит с полумесец (фрагмент); 16 ff. 205 x 140 mm 160 x 110 mm (текст)
Фолиация: Буквена от книжовника, 1‒14, започваща от л. 3, и последна фолиация с молив.
Добро. Празни листове: 77 и неномерирани 3 л. в края
119–23
Черно за текста, тъмночервено (кармин) за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 2r, 10v ‒ примитивно изработени концовки с растителни мотиви.

Твърд картон, облечен с оранжева, релефно украсена хартия; кожени гръб и ъгли.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, необработен

Правопис: Църковнославянски

1. (1v) . Антифони на празничната утреня.
2. (2r‒2v) . Стиховете на „Честнейшую“.
3. (3r–10v) . Подобни стихири и седални на 8-те гласа; ексапостиларии на 2-ри и 3-ти глас.
4. (11r–14v) . Задостойници на Литургията.
5. (15r–16v) . Всекидневни антифони на Литургията и на малкия вход.
Приписки
  • (на предната корицата) . : 1. Χρηστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρων [Христос възкръсна от мъртвите]. 2. С молив: Принадлежитъ Харитону монаху; рисунки с молив – лик на Христос, фигура на свещеник (?) в профил, част от лице;
  • (1r, в горната част на страницата) . : 1. Νεόφυτος Ιερομονάχου κτημα(?) [Притежание на йеромонах Неофит]. 2. Тропаръ С. Модестъ; следва препис на два тропара на св. Модест с ново ръкописно писмо.
  • (на вътрешната страна на задната корица) . Няколко неясни ръкописни приписки на гръцки и славянски (Монахофъ множество молящися Богу…); „Слава Отцу и Сыну“ с невмени знаци и лик на Христос.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.