Типик на патриарх Алексей Студит от първата половина или началото на XIII век, Зогр. 288

о. Козма Поповски

Общо наименование: Типик. Конкретно наименование: Указания за поста. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 288. Каталог: 288.
Добре обработен. 2 ff. 280 x 220 mm 212 x 160 mm (текст)
Фолиация: Предишна фолиация (с молив): 21 (л. 1), 22 (л. 2).
Фолиация: Съвременна фолиация ‒ неправилна, редът на листовете е 2, 1
Листовете, които в миналото първоначално са принадлежали на една тетрада, сега са грубо съшити с конец. Проядени са от инсекти и са пречупени в средата, тъй като, изглежда са били сгънати по-късно (възможно е да са били в подвързия?).
228
Черно за основния текст, червено за указанията и инициалите.

На л. (ff. 1r, 2r). има общо три малки двойноконтурни, геометрични инициала, от които единият е с „оживена“ горна петлица (В), вторият е неукрасен (П), а третият е от типа „коленчат“ (А).

Няма

Анонимен
Кирилица. Устав, правилен Началните инициали са изписани с червено мастило с двоен контур, без да са запълнени с мастило встрани от основния текст.

Правопис: Двуеров, едноюсов

Малката носовка стои на мястото на и ѣ; сонантичните р и л се пишат ьр, ьл; среща се пълногласие – оро, оло; последователно писане на еровете в слаба позиция; последователност в йотация; на места ѣ се заменя с е. Думите в 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. имат окончание ть.

Типик на патриарх Алексей Студит . Фрагмент от ктиторската част на Алексеевския устав (от главите за трапезата и разпределението на храната). Има указания за Великия пост (л. 1) и за Рождественския пост (л. 2). Редакция: Текстът отговаря на Пентковский 2001: 373–374 (л. 2) и 376–377 (л. 1).
  • Има следа от редакторска намеса на сегашен л. 1r, 2 кол., редове 4–5, е изтрита и коригирана думата масло.
13. век, първа половина или начало.

Дигитално копие в Зографската научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.