Подобни песнопения, Часослов и песнопения от Литургията от XIX век (конволют), Зогр. 387

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 387. Каталог: 387.
134 (106 + 28) ff.
Първите 7 листа, от хартия на редове, са прибавени.

Твърд картон, облечен в кожа, върху която е залепен синьозеленикав плат; под плата прозира орнаментика, нанесена със сляп отпечатък – кръст върху лявата корица и ромбоиден растителен щемпел върху дясната, каквито се срещат и върху други подвързии в сбирката.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Подобни песнопения, Часослов и изменяеми песнопения от Литургията.
Четири вида: 1. (ff. I–VI, 1) . Плътна, тънка, гладка Няма; 2. (ff. 2-18) . Тънка, по-мека Лъв и инициал В (фрагмент); 3. (ff. 19‒63) . Плътна, тънка, гладкаНяма; 3. (ff. 64‒104) . Тънка, леко грапава Корона (фрагмент); 6+106 ff. 165 x 104 mm 165 x 104 mm (текст) – А; 124 x 75 mm (текст) – Б; 107 x 75 mm (текст) – В; 125 x 68 mm (текст) – Г; 125 x 95 mm (текст) – Д;
Относително добро; на част от листовете ‒ силно окислено мастило. Празни листове: I‒VI, 18v, 105v–106
111 (А) 118–19 (Б) 113 (В) 116 (Г) 110–11Текст в рамка. (Д)
Черно за основния текст, червено за заглавия, указания и инициали.

На л. 19r и 26v ‒ почти еднакви рамкирани заставки в черно и червено, с геометрична и плетенична орнаментика. На л. 29r, 44r, 50r, 54r, 61v, 66r ‒ лентовидни заставки, оцветени в жълто, черно, червено, зелено; част от тях са плетенични, други са изградени от композиции с геометрични мотиви. На л. 64r ‒ по-широка лентовидна заставка, в средата ‒ медальон със символа на Св. Троица и едри клонки от двете страни, оцветена със светлосиньо, червено и охра. На л. 71r ‒ лентовидна заставка с флорална композиция, в бледоохрово, синьо и бледочервено.

Шестима книжовници

А.

(f. 1r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, необработен
Традиционен

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 2r–18r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав с лек десен наклон, обработен почерк по подобие на печатен шрифт
Традиционен

Правопис: Църковнославянски

В.

(ff. 19r–28v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, по-дребен
Традиционен

Правопис: Църковнославянски

Г.

(ff. 29r–63v) . Анонимен
Курсив, нов, обработен
Църковен гръцки

Д.

(ff. 64r–104v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър
Традиционен

Правопис: Църковнославянски

Е.

(ff. 84) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен и невми
Традиционен

Правопис: Църковнославянски

1. (1r-18r) . Самоподобни стихири на осемте гласа. Започват на първи глас, тропари, седални, ексапостиларии (на втори и трети глас)
2. (19r-28v) . Задостойници, Богородични и причастни на Литургията за Господските и Богородичните празници.
3. (29r-63v) . Образци за подобни стихири на осемте гласа, образци на подобни седални на осемте гласа, образци на ексапостиларии, ирмоси на деветата песен на Господските и Богородичните празници, причастни. Гръцки език
4. (64r-104v) . Антифоните за Литургията: Пс.102 и 145 и блаженствата; всекидневни антифони; тропари и кондаци за дните на седмицата; тропари и кондаци за Преображение, Благовещение, за св. Димитър (вмъкнат л. 84 с тропар на св. Димитър с невми и повторен текстът на тропара му) и за Успение Богородично; четива от Апостола за всеки ден от седмицата; следват текстовете, които се пеят от хора. . Причастните за Господските празници са без край. Херувимската песен и „Достойно есть“ са преписани и на гръцки език с кирилица. След края на Литургията причастните за всеки ден от седмицата са също на славянски и на гръцки с кирилица.
5. (105r) . Невми.
Бележки на книжовниците
  • (на втория неномериран лист, recto) . вероятно от ръката на първия книжовник ‒ проби на перото: Никола свѧти моли; Тетрадъ тетрадъ; тетра.
  • (на шестия неномериран лист, verso) . Ѽ дивное чудо! Источникъ жизни во гробе по...
  • (105r) . 4 реда невми
Приписки
  • (първи неномериран лист) . Преподобно стадалци (!) монахъ Гел[асие] [х 2] отъ Св. Георгие ;3 печата
  • (f. 60r, напряко в лявото поле) . monaxъ gelasie Zοgraffs.
19. век.

2

Печатен гръцки часослов (без край), издаден във Венеция, 1829