Чудеса Богородични от XVIII–XIX век, Зогр. 121

Общо наименование: Чудеса. Конкретно наименование: Чудеса Богородични. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 121. Каталог: 121. 1  Своден каталог: 7. 2  Предишна сигнатура: II.д.8. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Нова, тънка със ситни вержори Водни знаци: Герб, който не личи добре, тъй като попада дълбоко в шева на книгата; Листове: I+252+IV ff. Размери: 230 x 167 mm (листове);
Фолиация: Пропуснат лист при номерирането след л. 90 дадена номерация - 90а.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19 реда на страница;
Украса

Без украса

Подвързия

Оригинална — дъски с орнаментирана кожа, като на предната корица е щемпелуван Христос, а на задната — Богородица с Младенеца.

Книжовници

книжовник

Име:  Йосиф йеромонах
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, нов, правилен и разреден
Църковнославянски

Съдържание

Чудеса Богородични в превод на Самуил Бакачич от гръцки, житие на св. Василий Нови и Видение Григориево
Допълнения
  • (1r) . Бележка от 1853 г.
  • (7r–19r (само recto)) . Приписка, че ръкописът е писан от йеромонах Йосиф за проигумен Порфирий. Бележката е вероятно от ръката на споменатия Порфирий.

История

Дата на написване: 18. век, край – 19. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография