Требник и молитви срещу болести от XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 369

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис, печатна книга, ръкопис и ръкопис. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 369. Каталог: 369.
49 ff.
Следи от вредители и влага особено в средата на ръкописа; кожата на подвързията на места е проядена и скъсана. Ръбовете на част от листовете са омачкани и разкъсани.

Тънки дъски, облечени в кафява кожа; следи от метални закопчалки; орнаментика със сляп отпечатък. Върху двете корици са оформени идентични композиции от бордюр с растителен мотив около централното поле, в което е щампован ромбоиден медальон, чието изображение не личи.

18. век, край – начало на 19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Общо наименование: Молитви. Конкретно наименование: Молитви срещу уроки и треска.
Тънка, мека, леко грапава Герб с три звезди в триъгълна формация и корона над герба ; 3 ff. 205 x 145 mm 150 x 112 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 1‒3, която е част от цялостната фолиация на книгата.
123
Кафяво за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 2r ‒ заглавие с двойноконтурни букви и двойноконтурен геометричен инициал, очертани с мастило и запълнени с различни орнаменти. На л. 3r ‒ графично оформена разделителна ивица и малък двойноконтурен инициал с растителни мотиви около него.

Анонимен
Кирилица. Полуустав по подобие на печатен църковнославянски шрифт
1. (2r‒3r) . Молитва срещу уроки.
2. (3r‒3v) . Молитва срещу треска.
Приписки:
  • (1r, 1v) . : сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
  • (преден форзац) . : Κύρηος Κεαιπεβανενιμηου (?) Христосъ ἀνέστη ἐκ νεκρoν θανάτον θάνατω πατήσας καὶ της ἐν της μνήμασι Ζωὴν χαρισάμενος [ … Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав ]. С молив се разчитат и следните имена:Αναστάσιος, Βασίλειος (?) Γεώργιος, Δημητριος ... Θεόδορως ... [ Анастасий, Василий, Георги, Димитрий, Теодор ] 1 
Приписки:
  • (37v) . : Кни́га на [п]ро игꙋ́мена Гера́сима Х. д. ц. (?), силно избледнял текст. сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
Бележки на книжовника

(върху задния форзац, залепен за подвързията) . Записани имена.

Приписки

(48r) . : Имена от Градец.

(49v, след имената, под рецептата за мастило) . : Крестю Вало 15: гш. Под него след линията: Жеравна; под тази дума: Сабе Стоянъ Шонпаловъ Ѧно Мария Жеко Мино 3: гош

2

След ръкописната част е зашита печатна книга: Последованiе молебна за болѧщаго. аψ҃ξг (1763) (Последование 1763).

3

Общо наименование: Молебен. Конкретно наименование: Молебен за болни, измъчвани от нечисти духове и молитва за стадо.
Три луни с контрамарка HF ; 28 ff. 205 x 145 mm 150/160 x 112 mm (текст)
Фолиация: Оригинална буквена фолиация 1–22; нова фолиация 16–43
Празен лист: 37v
117–23На л. 16r-37v и на л. 42r-43r текстът е ограден в рамка. 17, 18 и 23 реда на страница.
Кафяво и черно за текста; червено за заглавия, инициалите и указанията.

На л. 16r ‒ заставка с растителен мотив от двете страни на малък кръст, графично оформена. На л. 38r ‒ лентовидна заставка от растително-плетеничен мотив; на същия лист малък червен инициал с лека растителна украса.

А.

(16r-37v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав по подобие на печатен църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Б.

(38r-43v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав по подобие на печатен църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

1. (16r–37r) . Молебен за болни, измъчвани от нечисти духове. С канон и шест молитви, т.нар. Василиеви (сї есть заклинанїа великагѡ Васıлїа), но от тях само първите две са с името на св. Василий Велики, а другите четири са с името на св. Йоан Златоуст
2. (38r‒42v) . Псалми (40, 26 и 96) за измъчваните от нечисти духове; Молитва на седемте отроци за страдащ от безсъние и Молитва при тежка болест..
3. (42v‒43v) . Молитва за благословия на стадо.
Приписки:
  • (1r, 1v) . : сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
  • (преден форзац) . : Κύρηος Κεαιπεβανενιμηου (?) Христосъ ἀνέστη ἐκ νεκρoν θανάτον θάνατω πατήσας καὶ της ἐν της μνήμασι Ζωὴν χαρισάμενος [ … Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав ]. С молив се разчитат и следните имена:Αναστάσιος, Βασίλειος (?) Γεώργιος, Δημητριος ... Θεόδορως ... [ Анастасий, Василий, Георги, Димитрий, Теодор ] 1 
Приписки:
  • (37v) . : Кни́га на [п]ро игꙋ́мена Гера́сима Х. д. ц. (?), силно избледнял текст. сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
Бележки на книжовника

(върху задния форзац, залепен за подвързията) . Записани имена.

Приписки

(48r) . : Имена от Градец.

(49v, след имената, под рецептата за мастило) . : Крестю Вало 15: гш. Под него след линията: Жеравна; под тази дума: Сабе Стоянъ Шонпаловъ Ѧно Мария Жеко Мино 3: гош

4

Общо наименование: Молитви. Конкретно наименование: Молитви за домашните животни и списък на османските султани.
Няма; 6 ff. 205 x 145 mm 170 x 105 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация 44‒49, която е част от общата фолиация на книгата
Празни листове: 46v–47v
121–22
Кафяво

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, с бързописни елементи

Правопис: Църковнославянски

1. (44r–46r) . Молитва към св. Модест. За всички домашни животни и за плодородие
2. (48v–49r) . Списък на османските султани и времето на тяхното царуване по османския календар. Изброява 23 Заглавие: 1825 : окто : 16 / тꙋка записꙋвамъ ко́лко са̀ ц҃рѐ / царꙋва́ле тꙋрски оу а҆надо́лъ.
3. (49v) . Рецепта за мастило.
Приписки:
  • (1r, 1v) . : сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
  • (преден форзац) . : Κύρηος Κεαιπεβανενιμηου (?) Христосъ ἀνέστη ἐκ νεκρoν θανάτον θάνατω πατήσας καὶ της ἐν της μνήμασι Ζωὴν χαρισάμενος [ … Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав ]. С молив се разчитат и следните имена:Αναστάσιος, Βασίλειος (?) Γεώργιος, Δημητριος ... Θεόδορως ... [ Анастасий, Василий, Георги, Димитрий, Теодор ] 1 
Приписки:
  • (37v) . : Кни́га на [п]ро игꙋ́мена Гера́сима Х. д. ц. (?), силно избледнял текст. сметки от ръката на писача, добавил текст в края на ръкописната част.
Бележки на книжовника

(върху задния форзац, залепен за подвързията) . Записани имена.

Приписки

(48r) . : Имена от Градец.

(49v, след имената, под рецептата за мастило) . : Крестю Вало 15: гш. Под него след линията: Жеравна; под тази дума: Сабе Стоянъ Шонпаловъ Ѧно Мария Жеко Мино 3: гош