Параклис на св. Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 259

Общо наименование: Параклис. Конкретно наименование: Параклис на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 259. Каталог: 259. 1  Предишна сигнатура: III.к.1. 2 
17 ff. 190 x 137 mm
114

Без украса

Оригинална, дебел картон, обвит с тъмнозелена кожа със ззлатни орнаменти

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, правилен и рзреден, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Параклис на св. Георги
18. век, край – 19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.