Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служебник от 1578 г. и края на XVI в., Зогр. 221 1

Литургия на св. Василий Велики

Zogr_0221.xml

Служебник, изборно евангелие и апостол от началото на XVI в., Зогр. 211 1

Литургия на св. Василий Велики

Zogr_0211.xml

Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 222 1

Литургия на св. Василий Велики

Zogr_0222.xml

Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 218 1

Литургия на св. Васиилй Велики

Zogr_0218.xml

Требник и служебник от края на XVI век, Зогр. 216 1

Литургия на св. Васиилй Велики; …

Zogr_0216.xml

Служебник с последования от XV в. (около 1445 г.), Зогр. 212 1

Литургия на св. Василий Велики

Zogr_0212.xml

Служебник от средата на XVI в., Зогр. 194 1

Литургия на св. Васиилй Велики

Zogr_0194.xml