Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Октоих (I–IV гл.) от средата на XV век и Псалтир от XVI век (конволют), Зогр. 104 1

Псалтир

Zogr_0104.xml

Псалтир от края на XVII век, Зогр. 61 1

Псалтир

Zogr_0061.xml

Псалтир от началото на XIV век, Зогр. 290 1

… Непоследователни листове от Псалтир, съдържа: Л. 1: Пс. 67: 31–36, Пс. 68: 1–14. Л. 2: Пс. 71: 17–19, Пс. 72: 1–17. Л. 3: Пс. 76: 3–21. Л. 4: Пс. 77: 36–54. …

Zogr_0290.xml

Псалтир от края на XVI век, Зогр. 217 1

Псалтир

Zogr_0217.xml

Псалтир с последования от 1585 г., Зогр. 185 1

Псалтир. Месецослов с тропари и кондаци. Добавени са молитви, троични тропари и др.…

Zogr_0185.xml

Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070 1

Псалми с тропари и молитви след катизмите.…

Zogr_0295.xml

Следовен псалтир със служба и жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XVII век, Зогр. 276 1

Псалтир. Първоначално е съдържал различни последования. Сега са останали само препис от …

Zogr_0276.xml

Псалтир с последования от XVI век, Зогр. 171 1

Псалтир с последования.…

Zogr_0171.xml

Псалтир на Аврам Димитриевич от 1669 г., Зогр. 79, РНБ F.I.589 1

ПсалтирСъдържа указания как да се чете Псалтира, Псалмите и Библейските песни, Молитва след четенето на Псалтира.…

Zogr_0079.xml

Радомиров псалтир от XIII век, Зогр. 59 1

Псалтир. Съдържа: Указания за четенето на Псалтира, самият текст на Псалтира, който започва с Пс. 27:2, поради липсва на листове, Библейските песни, които прекъсват с края на седмата, таблица на златните числа, текстът „Как Саул гонеше Давид“, Таблица за четене на псалтирните четива през големите празници. Завършва с канон за полунощница на глас 6, без край.…

Zogr_0059.xml

Псалтир с последования на Кирил Зографски от 1713 г., Зогр. 139 1

Псалтир с последования…

Zogr_0139.xml

Psalter and hymns, 16th century, Zogr. Gr. 2 2

Psalter

Ψαλτήριον

zogrGr_02.xml