Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 4

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за март – август. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 4 . Каталог: 4. 1  Предишен каталог: 70. 2  Предишен каталог: 178. 3  Предишна сигнатура: I.б.4. 4  Предишна сигнатура: I.а.4. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия от няколко вида Водни знаци: Бича глава ; Котва в кръг със звезда отгоре . Листове: 300+I ff. Размери: 290 x 200 mm (листове);
Фолиация: Библиотечна фолиация с молив, горе вдясно.
Състояние: Липси няма, но ръкописът не е много добре запазен
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;
Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

(ff. ff. 1r–4v, ff. 278r–300r). Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Едноеров, безюсов

Б. книжовник

(ff. 5r–277v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Едноеров, безюсов

История

По почеркови и други палеографски белези паметникът може да се свърже с Врачанския манастир „Света Троица“ от началото на 17 век.

Дата на написване: 17. век, първа четвърт. Врачански манастир „Света Троица“ Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 4. СТИШЕН ПРОЛОГ ЗА м. МАРТ-АВГУСТ от
XVII в. 300+I л. хартия, западнобългарска ре
дакция.
Отд. Ia/б?/ 4
Илински, № 178
Заб. Датировката подлежи на уточняване

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография