Синтагма на Матей Властар с добавки от 1781 г., Зогр. 8

Общо наименование: Синтагма на Матей Властар. Конкретно наименование: Синтагма на Матей Властар с добавки. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 8. Каталог: 8. 1  Своден каталог: 854. 2  Предишен каталог: 87. 3  Предишна сигнатура: I.б.8. 4  Предишна сигнатура: I.а.8. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна лъскава и бяла Водни знаци: Три луни с арбалет от типа на образците у Велков, Андреев 1983 , Nr 714 от 1714 , , Nr 718 от 1749 ; Герб с корона и част от надпис MAS . Листове: 223 ff. Размери: 320 x 230 mm (листове);
Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

(ff. 1-23v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, нов, дребен и правилен
Църковнославянски

Съдържание

Синтагма на Матей Властар. Съдържа и от правилата на Йоан Постник. Отговори на Никита Ираклийски към епископ Константин. Правила на Никифор изповедник (избор).
Допълнения
  • (223v) . С друг почерк и черно мастило: писа́сѧ сїѧ̀ кни́га въ 1781. го́да:

История

Дата на написване: 1781. . Датата от приписката не е дело на писача на ръкописа. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 8. ЗАКОННИК от XVIII в.. 221 л. хар
тия. Църковнославянска редакция.
Отд. Ia/б?/ 8
У Илински не е включен.
Заб. Има оригинална буквена пагинация от 1 до 222 л., но л. 78 е пропуснат и затова дейст
вителният брой на л-вете е 221.
Датата 1781 в края не е автентична.
. С молив е дописано 2 пъти л. 181 и 222 л. NB.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография