Аскетически сборник от началото на XVIII век, Зогр. 9

Общо наименование: Аскетически сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографски манастир. Сигнатура: Зогр. 9. Каталог: 9. 1  Своден каталог: 163. 2  Предишен каталог: 163. 3  Предишен каталог: 9. 4  Предишна сигнатура: I.а.9. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Герб с корона и двуглав орел подобен Heawood 1950 , Nr 1306 от 1721 г. ; Листове: I+233 л. ff. Размери: 320 x 200 mm (листове);
Украса

Геометрични киноварни инициали

Подвързия

Оригинална. Дъски с кожа, в средата на които е орнаментирана Богородица с Младенеца.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, окръглен, южноруски
Руски

Съдържание

Съдържа Предисловие към читателя; „Лествица“ от Йоан Синайски (Лествичник); Извлечения от слова на Ефрем Сирин; Слова и поучения: за книжното почитание, как трябва да се уважават родителите; за монашеския живот; Извлечения от Патерика; Слово на Генадий Константинополски за страха Божий, за ангела, който записва имената на влизащите в църквата; Исая Копински Алфавит духовни

История

Дата на написване: 18. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 9. ЛЕСТВИЦА от XVII–XVIII в.. I+233
листа хартия. Южноруска редакция.
Отд. Ia/б?/ 9
У Илински липсва.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография