Варлаам и Йоасаф и Лавсаик от 1760 г., Зогр. 11

Общо наименование: Варлаам и Йоасаф. Общо наименование: Лавсаик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 11. Каталог: 11. 1  Своден каталог: 561. 2  Предишен каталог: 181. 3  Предишен каталог: 11. 4  Предишна сигнатура: I.б.11. Предишна сигнатура: I.а.11. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, грапава и сивкава Водни знаци: Герб с надпис, от който се четат буквите GAMR ; Листове: 301 л. ff. Размери: 335 x 200 mm (листове);
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Украса

На л. 1r, 163r и 301 са залепени рисунки с перо в бароков стил, изрязани от руска старопечатна книга.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден правилен, нов, подражание на печатен шрифт
Църковнославянски

Съдържание

Текстът на Повестта за Варлаам и Йоасаф, приписвана на Йоан Дамаскин.
(162v) . Бележка на писача, възможно преписана от старопечатна книга. Колофон:

И҆списа́ сѧ сїѧ̀ Ст҃аѧ и҆ дꙋшеполезнаѧ к҆-
ни́га, глаго́лемаѧ варлаа́мъ. При
Блг҃очестивѣ́йшей и҆ Самодержавнѣ́йшей
Вели́кой Гдⷭ҇рины На́шеѧ І҆МПЕРАТРІ́ЦЫ
Є҆ЛІСАВЕТИ ПЕТРО́ВНЫ: и҆ Прѝ
Наслѣ́дникꙋ Є҆Ѧ̑ Внꙋ́ка Петра́ Пе́рваго
Блг҃овѣ́рнаго Гдрⷭ҇ и҆ Вели́кагѡ Кнѧ́зѧ
ПЄ́ТРА̑ ѲЕО́ДѠРОВИЧА и҆ Сꙋпрꙋ́
ги є҆гѡ̀ Блг҃овѣ́рной Гдⷭ҇рны и̑ Вели́кой
Кнѧги́нѣ Є҆КАТЕРІ́НЫ А҆ЛЕѮІ́ЄВНЫ
и҆ Бл҃говѣ́рномъ Гдⷭ҇рю и҆ Вели́комꙋ Кнз҃ѣ
ПА́ѴЛѢ ПЕТРО́ВІЧѢ: жела́нїемъ и҆
бл҃гослове́нїемъ и҆ пла́тою Ї҆еросхимонаха́ха
Григо́рїѧ О҆бы́тели ст҃ыѧ вели́кїѧ кїево
пече́рскїѧ, рꙋко́ю мнѡгогрѣ́шнаго рабо́мъ
бж҃їимъ а҆ѳана́сїемъ, любе́зно же моле́нїе
творю всѧ́комꙋ прочита́ющемꙋ, и҆лѝ перепи
сꙋющемꙋ, ѡ҆ погрѣше́нїи а҆́ще нѣгдѣ Ѡ҆брѧ́
щет сѧ, и҆справлѧ́йте и҆ проще́нїю на́съ спо
доблѧ́йте, понеже и҆мѣ́хъ два̀ и҆звода́ ѕѣ
ло є҆ди́нъ дрꙋго́мꙋ несогласꙋ́ѧсѧ, не то́кмо
всол҇же́нныхъ но и҆ в рѣ́чи ѕѣло дре́вней, и҆ по
вѣстехъ, мнѡ́го ра́з꙽нствїе и҆мꙋ́щи. и҆ сего̀
ра́ди вели́къ трꙋ́дъ и҆мѣ́хъ и҆ справлѧ́ѧ не
согла́сїе и҆́хъ Рокꙋ ҂аѱ҃ѯ Мцⷭ҇ѧ і҆ꙋ́лїа к҃г
Коне́цъ и҆ Бг҃ꙋ сла́ва .

История

Дата на написване: 1760. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
11. ВАРЛААМ И ИОАСАФ и ЛАВСАИК от 1760 г.
Църковнославянска редакция. 301 л. хартия.
Отд. Iа 11
Илински ? (не отговаря на № 181)
Писан от Атанасий в Киево-Печерската
лавра.

Допълнителни сведения

Библиография