Евангелие изборно от началото на XVI век, Зогр. 16

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 16. Каталог: 16. 1  Своден каталог: 101. 2  Предишен каталог: 34. 3  Предишен каталог: 18. 4  Предишен каталог: 16. 5  Предишна сигнатура: I.б.5. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Различна Водни знаци: Бягащ елен много подобен Briquet 1923 , Nr 3316 от 1477–1495 ; Везни Briquet 1923 , Nr 572 от 1500 . Везни Briquet 1923 , Nr 14874 от 15 век, край . Везни Briquet 1923 , Nr 14875 от 15 век, край . Везни Briquet 1923 , Nr 572 от 1500 . Листове: 175 ff. Размери: 280 x 195 mm (листове); 205 x 135 mm (текст)
Тетради: Първата тетрада има 6 листа, останалите са с по 8. Тетрадите се обозначават с буквена цифра в долното поле на първата и последната страница.
Състояние: Липси няма. Полетата са подрязани. Има следи от прояждане от червеи особено до към осемдесетия лист.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22–23 реда на страница;
Украса
Растително-геометрична украса.

  • (1r) . Геометрична заставка с растителни орнаменти, оцветена в зелено и жълто.
  • (133v) . Малка контурна заставка от геометричен тип.

(1r) . Инициал В в балкански стил, оцветен в червено и зелено

Подвързия

Нова, библиотечна – картон, облечен в лилав плат, с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, възедър
Двуеров, двуюсов, непоследователен ѫ се заменя с оу и обратно. В редица случаи ѫ стои на мястото на а: до концѫ, погребьсти ѿцѫ моего. Нерядко ѧ се означава с : стыдѧахѫ сѧ, ѡставлѧемь.

Съдържание

Евангелие изборно. Евангелски четива за цялата година. Възкресни евангелия. Месецослов, в който се упоменават Сава и Симеон Сръбски. Указател за евангелските и апостолските четива по гласове.
1. (1r–122v) . Евангелие изборно. Текстът, разположен според периодите на църковната година Заглавие: Еѵ(г҃)лїе ѿ Іѡанна ст҃ого бл҃говѣствованїа. В не(д) пасхы̑. е҆ѵ(г҃)лїе а҃
2. (122v–129r) . Утренни възкресни евангелия. Заглавие: Еѵ(г҃)лїа въскр(с҃)наа. а҃і
3. (129v–171v) . Месецослов. От славянските светци са отбелязани св. Сава Сръбски (14.01, (154r) . : Въ то(ж) дн҃ь прп(д)бнаго ѿцѫ нашего савы пръваго архїеп(с҃)па сръбскаго) и св. Симеон Сръбски (13.02, (157v) . : Въ то(ж) дн҃ь памѧ(т) прп(д)на ѿц҃ѫ сїмиона сръбскаго новаго миротч҃цѫ) Заглавие: Съборникь ві҃. м(с҃)це(м) сказꙋѫ главы коемоуж(д)о еѵ(г҃)лїю избраннымь ст҃ы(м). и праз(д)нико(м) вл(д)чни(м)
4. (171v–172r) . Таблица за евангелските и апостолските четива по гласове.
Допълнения
  • (Форзац) . Помѣни г҃и дш҃ѧ рабь своихь вь цр(с҃)т ...7 
  • (52r, в долното поле) . Приписка от късно време: Крѣпость моꙗ и пѣние мое г(с҃)дь бысть мнѣ во спасение.
  • (59r, в долното поле) . Приписка от късно време: Рече г(с҃)дь своимъ оученикомъ. Аминь.
  • (72r, в долното поле) . Приписка от късно време: А азъ А азъ о азъ
  • (155v, в долното поле) . Приписка от късно време: териремъ (!)
  • (172v, в долното поле) . Приписка от късно време: Крѣпость моꙗ и пѣние мое г(с҃)дь бысть мнѣ

История

Дата на написване: 16. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
16. ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС от XVI в. I+172 л.
хартия. Българска редакция.
Отдел I.б (в?) 5
Илински, № 18.
Заб. У Илински "ред. руска с българизми

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография