Изборно евангелие от края на XVII век, Зогр. 22

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно пълно. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 22. Каталог: 22. 1  Своден каталог: 107. 2  Предишен каталог: 52. 3  Предишен каталог: 39. 4  Предишен каталог: 22. 5  Предишна сигнатура: I.в.12. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Въздебела, плътна и жилава Водни знаци: Три луни подобен Николаев 1954 , Nr 275 от 1688 ; Листове: 300 ff. Размери: 300 x 200 mm (листове); 220 x 130 mm (текст)
Тетради: Свезките са означени с буквени цифри на долното поле в началото и в края на всяка
Състояние: Липси няма. Първите три листа и от л. 369r до края – празни. Последните десетина листа са пожълтели в горната си половина от влага. Кожата на подвързията е оръфана и окъсана.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница;
Мастило: Червено, синьо, зелено и златно.
Украса

Заставки и инициали в балкански стил с плетенични, геометрични и зооморфни мотиви.

Подвързия

Оригинална: дебели дъски с кожа, с импрегнирани позлатени рамки и орнаменти. На предната корица е имало апликирана фигура, която е изпданал. На задната корица е орнаментирана Тайната вечеря, а по ъглите са изобразени четиримата евангелисти. Съхранени са закопчалките.

Книжовници

A. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, правилен, изискан
Двуеров, безюсов (ресавски)

Съдържание

Евангелие изборно пълно. Евангелски четива за цялата година. Възкресни евангелия. Евангелски празнични четива по месецослова. Заупокойни евангелски четива по седмици.
1. (4r–276v) . Евангелие изборно пълно. Заглавие: Ѿ і҆ѡа́нна ст҃о́е блг҃овѣ́стїе· въ ст҃ꙋ́ю и҆ велѝкꙋю не(д) па́(с҃)хы. ѿ і҆ѡ҃ Incipit: Въ начело̀ бѣ̀ сло́во
2. (277r-286r) . Утренни възкресни евангелия. Заглавие: Є҆ѵ(г҃)лїе въскр(с҃)но, а҃. ѿ ма(т)ѳеа
3. (286v-365v) . Евангелски четива за празничните дни през годината от месец септември. Заглавие: Събо́рникъ в҃і(м) м(с҃)цемь ска́зꙋѥ, заче́ла коемꙋ́ждо є҆ѵ(г҃)лїю. и҆збра́ны(м) ст҃ымь, и҆ пра́з(д)никѡ(м)
4. (366r-368v) . Заупокойни евангелски четива за всички дни през седмицата. Заглавие: є҆ѵ(г҃)лїа заꙋ҆поко́и по въсе дн҃и

История

Дата на написване: 17. век, край. Място на написване: Средногорски книжовен кръг. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 22. ЕВАНГЕЛИЕ АПРАКОС от XVII в. 368 л.
хартия. Сръбска редакция.
Отд. Iб 12
Илински, № 39

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография