Изборно евангелие от началото на XIV век, Зогр. 37

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 37. Каталог: 37. 1  Своден каталог: 99. 2  Предишен каталог: 18. 3  Предишен каталог: 7. 4  Предишна сигнатура: I.д.5. 5 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Недоброкачествен, дебел, грубо обработен, неправилно изрязан. Листове: 88 ff. Размери: 295 x 207 mm (листове); 220 x 158 mm (текст)
Състояние: Има много липси: 25 тетради в началото; в края – повече от 11. Липсва 1 лист между лл. 61 и 62. От л. 60 до края всички листове са били навлажнявани и на места текстът е повреден.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20–21 реда на страница;
Украса

Леко орнаментирани инициали в старинен стил.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон с лилаво платно и кожен гръб.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, възедър, правилен
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Евангелие изборно Антиграф: Ръкописът е копие от ранен български извод..
1. (1r-60r) . Евангелски четива за всички дни през годината по седмици. Без начало. Липсват листове. Наличният текст започва с четиво за неделния ден 13. седмица след Неделята на всички светии (Лук. 17:11–19). Текстът обхваща четивата до Великата събота.
(60r-88v) . Месецослов . За големите празници са дадени изцяло съответните евангелски четива. От славянските светци е упомената св. Петка (14.10, ст҃ыѧ м(ч҃)цѫ пѧ(т)къі) Заглавие: Синаѯарь. съ бг҃омъ починаемъ
Допълнения
  • (70v) . Приписка в полето: + горе ти ѡ҆ горе попе драгы старче зане не ꙋвиди(ш҃) ·:·

История

Дата на написване: 14. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография