Грубанов триод от втората половина на XIII век, Зогр. 39

Общо наименование: Триод постен. Индивидуално название: Грубанов триод. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 39. Каталог: 39. 1  Своден каталог: 1006. 2  Предишен каталог: 74. 3  Предишен номер в ръкописен каталог: 24. 4  Предишен каталог: 38. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I. д.4. 6  Предишна сигнатура: I.г.4 . 7 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Гладък и тънък Листове: 96 л. ff. Размери: 290 x 217 mm (листове); 245 x 159 mm (текст)
Състояние: Голяма част от ръкописа липсва. Започва с 13 тетрада и завършва по средата на 20. Липсват листове и вътре. л. 77 е изрязан много от подвързвача. Последният лист е скъсан наполовина. Лист 27 е хартиен и е добавен по-късно.
Оформяне на страницата: 1 кол., 34–35 реда на страница;
Украса

Растително-геометрични инициали. Знаци в полетата при началото на всяка служба.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон облечен в платно, с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Грубан йерей
Писмо: Кирилица. Устав, дребен, с ляв наклон
Двуеров, двуюсов, неетимологичен Големият ер се пише в предлози и представки. Малкият в другите позиции. Носовките се смесват. Йотацията е занемарена. От същия писач са преписани Служебен миней за юни-юли (Хилендарски манастир № 609) и за август (Париж, НБ, Slav 23 + Санкт Петербург, РНБ, F.п.I.51)

Съдържание

Постен триод. Без начало. започва с песнопенията на утренята в понеделник на 3 неделя от Великия пост и прекъсва на службата за утренята в четвъртък на 6 неделя от поста.
1. (1r–2v) . Понеделник на 3-та седмица от Великия пост. На утренята. Без начало. Липсват листове Incipit: (...) [ грѣ ]ховныѫ тьмы избѣгнемь: – Молить тѧ ликь бесплытныхь. хероувимь молѧть
2. (2v–4r) . Понеделник на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
3. (4r–6v) . Вторник на 3-та седмица от Великия пост. На утренята.
4. (6v–8r) . Вторник на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
5. (8r–10r) . Сряда на 3-та седмица от Великия пост. На утренята.
6. (10r–10v) . Сряда на 3-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
7. (10v–11v) . Сряда на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
8. (11v–14r) . Четвъртък на 3-та седмица от Великия пост. На утренята.
9. (14r–16r) . Четвъртък на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
10. (16r–17v) . Петък на 3-та седмица от Великия пост. На утренята.
11. (17v–18r) . Петък на 3-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
12. (18r–19v) . Петък на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
13. (19v–21v) . Събота на 3-та седмица от Великия пост. На утринята.
14. (21v–22v) . Събота на 3-та седмица от Великия пост. На вечернята.
15. (22v–30r) . Неделя на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
16. (30r–30v) . Понеделник на 4-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
17. (30v–31v) . Понеделник на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
18. (31v–34v) . Вторник на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
19. (34v–36r) . Вторник на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
20. (36r–40v) . Сряда на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
21. (40v–42r) . Сряда на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
22. (42r–44v) . Четвъртък на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
23. (44v–46r) . Четвъртък на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
24. (46r–48r) . Петък на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
25. (48r–48v) . Петък на 4-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
26. (48v–49r) . Петък на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
27. (49r–51v) . Събота на 4-та седмица от Великия пост. На утренята.
28. (51v) . Неделя на 4-та седмица от Великия пост. На бдение.
29. (52r–52v) . Неделя на 4-та седмица от Великия пост. На вечернята.
30. (53r–54v) . Понеделник на 5-та седмица от Великия пост. На утренята.
31. (54v–56v) . Вторник на 5-та седмица от Великия пост. На утренята.
32. (56v–57r) . Вторник на 5-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
33. (57r–58r) . Вторник на 5-та седмица от Великия пост. На вечернята.
34. (58r–60v) . Сряда на 5-та седмица от Великия пост. На утренята.
35. (60v–63v) . Сряда на 5-та седмица от Великия пост. На вечернята.
36. (63v–67r) . Четвъртък на 5-та седмица от Великия пост. На утренята.
37. (67r–73v) . Четвъртък на 5-та седмица от Великия пост. На вечернята.
38. (73v–75v) . Петък на 5-та седмица от Великия пост.
39. (75v–82v) . Събота на 5-та седмица от Великия пост. На утренята. Лист 77 е разкъсан и текстът е повреден и има голяма липса.
40. (82v–83r) . Понеделник на 6-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
41. (83r–85r) . Понеделник на 6-та седмица от Великия пост. На вечернята.
42. (85r–87r) . Вторник на 6-та седмица от Великия пост. На утренята.
43. (87r–87v) . Вторник на 6-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
44. (87v–89r) . Вторник на 6-та седмица от Великия пост. На вечернята.
45. (89r–91r) . Сряда на 6-та седмица от Великия пост. На утренята.
46. (91r–92r) . Сряда на 6-та седмица от Великия пост. На 6-ия час.
47. (92r–93v) . Сряда на 6-та седмица от Великия пост. На вечернята.
48. (93v–96v) . Четвъртък на 6-та седмица от Великия пост. На утренята.
49. (96v) . Четвъртък на 6-та седмица от Великия пост. На вечернята. Без край. Липсват листове. Прекъсва в самото начало. Explicit: Подьими сїѡ̑не цр҃ѣ. се̏ тебѣ ... самозванень волеѫ под (...)
Допълнения
  • (60v) . Бележка на писача: грѣшни въ е҆рее(х҃) грꙋбанъ
  • (преден защитен лист) . С химически молив е написано: грубановъ триодъ

История

Дата на написване: 13. век, втора половина. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
37. ПОСТЕН ТРИОД от XIII в. 96 листа
пергамент. Българска редакция.
Отд. I Г /д?/ 4
Илински, № 74
Цифрата 74 е написанa с химикалка. Оригиналната печатна цифра е задраскана и не личи.

Допълнителни сведения

Библиография

Част 2

(27r–v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия.

Книжовници

Б. книжовник

Анонимен

Източнославянски черти

Съдържание

Листът възстановява част от загубен текст.
Допълнения
  • (60v) . Бележка на писача: грѣшни въ е҆рее(х҃) грꙋбанъ
  • (преден защитен лист) . С химически молив е написано: грубановъ триодъ

История

Дата на написване: 16. век.