Миней за октомври от XIV век, Зогр. 62

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за октомври. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска света обител . Сигнатура: Зогр. 62. Каталог: 62. 1  Предишен каталог: 89. 2  Предишен номер в ръкописа: 103. 3  Предишен номер в ръкописа: 109. 4  Предишен номер в ръкописа: 38. 5  Предишна сигнатура: II.б.1. 6  Предишна сигнатура: II.а.1. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, с широки вержори Водни знаци: Кантар подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6805 от 1345/55 (1353) ; Ключове подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 2680 от 1354–1356 . Круша с две листа подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4424 от 1360–1370 . Кръг с кръст над него подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1893 от 1360–1370 . Листове: 160 ff. Размери: 255 x 180 mm (листове);
Украса

Плетенична заставка в балкански стил на л. 1а и растително-геометрични инициали в червено.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон в плат, с кожен гръб.

Книжовници

1. книжовник

Василий
Писмо: Кирилица. Полуустав
Двуеров, двуюсов (търновски) Книжовникът е бил четец в Зографската черква.

Съдържание

Миней за октомври. Съдържа служби за всеки ден от месеца.
Допълнения
  • Бележка на писача — на л.160б — съобщава, че ръкописът е преписан от четеца на Зографската църква Василий.

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 62. СЛУЖЕБЕН МИНЕЙ ЗА М. ОКТОМВРИ ОТ XIV
в. 160 листа хартия. Българска редакция.
Отд. II a /б?/ 1
Илински, № 89.
Писан в Зографския манастир от четеца
Василий.

Допълнителни сведения

Библиография

Фрагмент

Индивидуално название: Миней за октомври. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сбирка: Основное собрание. Фонд 550 Сигнатура: F.I.618. Сбирка: Порфирий Успенский

Кодикологични данни

Украса

Тънки киноварни инициали

Подвързия

Без подвързия

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

  • Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург. Б. Христова, В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. София, 2009, с. 134, № 60.
  • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с. 60.
  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 70.