Миней за юни от втората четвърт на XVII век, Зогр. 75

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за септември. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 75. Каталог: 75. 1  Предишен каталог: 90. 2  Предишна сигнатура: II.б.14. 3 
Хартия плътна, жилава и гладка Кръст и букви PF в елипса подобен Heawood 1950 , Nr 922 1638 ; 170 ff. 310 x 220 mm
В добро състояние. Без липси
127

На л. 1r голяма плетенична заставка с кръстния мотив в балкански стил и флорален маргинален орнамент със зооморфни елементи. Указалки с антропоморфни мотиви.

Василий Софиянец (?)
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, изискан. Етрополски тип
Ресавски (български)
17. век, втора четвърт. Етрополско книжовно средище.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.