Стишен пролог за март-август от третата четвърт на XIV век, Зогр. 80

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за март – август. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 80. Каталог: 80. 1  Предишен каталог: 174. 2  Предишна сигнатура: II.в.2. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна, но слаба и грапава Водни знаци: Круша с две листа подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4278 от 1345–1347 (1348) ; Глава на овен подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1123 от 1353–1356 . Луна подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3447 от 1356–1358 (1354–1369) . Кана подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6877 от 1361 . Кръг подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1818 от 1360–1380 . Няколко знака не могат да бъдат идентифицирани. Листове: 192 ff. Размери: 260 x 190 mm (листове);
Състояние: Началото и крат липсват, на места хартията е пострадала от влага
Оформяне на страницата: 1 кол., 30–32 реда на страница;
Украса

Геометрични инициали с растителни орнаменти

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден и дребен
Двуеров, двуюсов

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография