Синтагма на Матей Властар от началото на XV век, Зогр. 92

Общо наименование: Синтагма на Матей Властар. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 92. Каталог: 92. 1  Своден каталог: 854. 2  Предишен каталог: 149. 3  Предишна сигнатура: I.в.1. 4  Предишна сигнатура: I.г.1.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, гладка Водни знаци: Секира подобен Briquet 1923 , Nr 7514 от 1388–1423 ; Бича глава подобен Briquet 1923 , Nr 14627 от 1386–1391 . Ножици подобен Briquet 1923 , Nr 3656 от 1397–1413 . Цвете подобен Briquet 1923 , Nr 6688 от 1401 . Раковина подобен Briquet 1923 , Nr 4500 от 1403–1413 . Глава на еднорог подобен Briquet 1923 , Nr 15802 от 1404 . Буква M подобен Вутова 1984 , Nr 34 от 1407 . Дракон подобен Briquet 1923 , Nr 2677 от 1416–1418 . Листове: 369 ff. Размери: 255 x 190 mm (листове);
Състояние: Пълен, без липси.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Украса

(ff. 1r, 24r, 33r, 75r, 137r). Малки плетенични заставки в синьо, зелено и червено

Червени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Едноеров, безюсов

Съдържание

Синтагма на Матей Властар.От гледна точка на българското юридическо право интерес представляват главите, където се говори за Българската патриаршия – Първа Юстиниана, по-късна – Охридска патриаршия
Допълнения
  • (369r) . Бележка на писача, грешния Венедикт, писал за духовника Герасим с юсов правопис.

История

Дата на написване: 15. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография