Октоих възкресен от началото на XVI век, Месецослов от началото на XV век и Триод постен и цветен от третата чтвърт на XIV век (конволют), Зогр. 114

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Октоих. Общо наименование: Месецослов. Общо наименование: Триод постен. Общо наименование: Триод цветен. Конкретно наименование: Октоих възкресен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 114. Каталог: 114. 1  Предишен каталог: 63. 2  Предишна сигнатура: II.д.1. 3  Предишна сигнатура: II.е.1.
361 (224+66+81) ff. 190 x 140 mm
Липсват доста листове във всичките части

Без украса

Нова, библиотечна

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

(1r–224v) .
Арбалет в кръг подобен Briquet 1923 , Nr 751 1497 (1505) ; Ръка с шестолистно цвете отгоре подобен Briquet 1923 , Nr 11165 1505 . 224 ff.
125

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Едноеров, безюсов
Октоих възкресен
16. век, начало.

2

Камбана подобен Briquet 1923 , Nr 4033 1497 ; 66 ff.
125

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, правилен
Едноеров, безюсов
Месецослов. От южнославянските светци е включен само св. Симеон Сръбски
15. век, начало.

3

Гръцки кръст в кръг подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6925 1363 (1360–1370) ; Круша с две листа подобен на образците у Mošin, Traljić 1957 , Nr 4362–4370 1360–1370 . 81 ff.
125

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, въздребен, правилен
Сръбска редакция
15. век, начало.