Миней за юни-август от 1392 г., Зогр. 115

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за юни-август. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 115. Каталог: 115. 1  Предишен каталог: 167. 2  Предишна сигнатура: II.д.2. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия Водни знаци: Круша с две листа type="watermarks">подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4304 от 1350-1380 ; Гръцки кръст в кръг подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6925 от 1360-1370 . Буква B подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 5162 от 1496 . Лък подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 364 от 1365-1375 . Козел подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1696 от 14/7 . Двоен кръг с кръст отгоре подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 2177 от 1371 . Листове: 311 ff. Размери: 200 x 125 mm (листове);
Състояние: В недобро състояние, но без липси.
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса

Плетенични орнаменти и заставки

Книжовници

Трима книжовници

А. книжовник

(1r-235v) .
Писмо: Кирилица. Александрийско (Попгерасимово) писмо
Двуеров, двуюсов

Б. книжовник

(236r-311v) .
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен
Двуеров, двуюсов

В. книжовник

(244v) .
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Миней за юни-август. Съдържанието на ръкописа е важно с оглед на възприемането на Йерусалмския типик от българска църква. Съдържа стихири и канони за цялата година и служби от 15 юни до 3 август.

Допълнения
  • Споменават се цар Иван Шишман и патриарх Евтимий

История

Дата на написване: 1392.

Допълнителни сведения