Лествица от третата четвърт на XIV век, Зогр. 122

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 122. Каталог: 122. 1  Предишен каталог: 158. 2  Предишна сигнатура: II.д.9. 3  Предишна сигнатура: II.е.9.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, с широки вержори Водни знаци: Лък много подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 388 от 1355-1370 ; Куче от типа на образците у Mošin, Traljić 1957 , Nr 2513–2616 от XIV/8 . Листове: 162 ff. Размери: 248 x 175 mm (листове);
Състояние: Липсват първата тетрада, първите два листа от втората и краят на ръкописа
Оформяне на страницата: 1 кол., 25 реда на страница;
Украса

Малки геометрични служебни заставки и растително-геометрични инициали в червено

Книжовници

книжовник

() .

А. книжовник

(ff. 1r–19v, 23r–39v, 39v–76r, 77–162v). Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Двуеров, дуюсов

Б. книжовник

(40r–41r) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, изискан
Двуеров, дуюсов

В. книжовник

(76v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав с бързописни елементи
Двуеров, дуюсов

Г. книжовник

(20r–22v) . Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен
Двуеров, дуюсов

Съдържание

История

Дата на написване: 14. век, трета четвърт.

Допълнителни сведения

Библиография