Служебник и требник от края на XVII век и 1822 г., Зогр. 146

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Служебник и требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 146. Каталог: 146. 1  913. 2  Предишен каталог: 118. 3  Предишна сигнатура: III.ж.1. 4 
Паметникът е сбор от два ръкописа
262 ff. 200 x 140 mm
Начало и краят липсват
120

(1r) . Плетенична заставка в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Нова, картон с хартия

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски

Правопис: Безюсов (ресавски)

Б.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Служебник с Требник. Във втората част е включен параклис на св. Георги
17. век, край. 1822.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.