Молитвослов от втората половина на XVII в., Зогр. 149

Общо наименование: Молитвеник. Общо наименование: Молитвослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 149. Каталог: 149. Райков и др. 1994 Предишен каталог: 139. Ильинский 1908 Предишна сигнатура: III.б.4. Райков и др. 1994
Типична за втората половина на XVII в. Корона със звезда и полумесец; 348 ff. 130 x 95 mm
117

Червени раститерно-геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски

Правопис: Безюсов, с непоследвателна поява на юсове

Молитви Освен Месецослова, ръкописът съдържа и Гръмник, а в края на книга та са дадени много подробни и точни календарни, астрономически и пасхални обяснения и изчисления, които заслужават специално внимание.
17. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.