Молитвеник от началото на XVIII в., Зогр. 155

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 155. Каталог: 155. 1  Предишна сигнатура: III.б.10. 2 
98 ff. 140 x 90 mm
Фолиация: Грешка в номерацията, два пъти номериран л. 93. Променян на: 93а и 93б.
125

(1r) . неоцветена плетенична заставка в балкански стил.

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив

Правопис: Безюсов

Молитви Съдържа главно молитви за преди и след причестяване, за преди и след изповед.
18. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.