Житие и чудеса на великомъченик Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 157

Общо наименование: Житие и чудеса. Конкретно наименование: Житие и чудеса на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 157. Каталог: 157. 1  Предишна сигнатура: III.б.12. 2  Предишна сигнатура: III.з.12.
82 ff. 140 x 96 mm
Пълен, без липси
119Текстът е маркиран в двойна рамка

Растително-геометрични инициали с влияние на печатните книги

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, подражание на печатно писмо

Правопис: Църковнославянски

18. век, край – 19. век, начало. Зографски манастир.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.