Молитвеник от втората четвърт на XIX в., Зогр. 165

Общо наименование: Молитвеник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 165. Каталог: 165. 1  Предишен каталог: 113. 2  Предишна сигнатура: III.б.20. 3 
91 ff. 150 x 90 mm
120

(2r) . Неумело изработена геометрична заставка с кръстния мотив — само рисунка с перо, неоцветена.

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Църковнославянски

Молитви. Съдържа молитви и молебно правило, някои канони и Параклис на св. Дух. Антиграф: Книгата изглежда е преписвана от печатно издание(?).
Приписки
  • (1r) . Записани в по-късно време имена за помен.
19. век, втора четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.