Апостол и Евангелие изборни от края на XVI век, Зогр. 172

Общо наименование: Евангелие и Апостол. Конкретно наименование: Евангелие и Апостол изборни. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 172. Каталог: 172. 1  Предишен каталог: 49. 2 
Хартия. Грапава, с тесни вержори. Стълба, оградена с двойна рамка ; 134 ff. 192 x 125 mm
Без липси.
121–22

(ff. 62r, 97r). Малки, изработени без особено умение, плетенични заставки

Киноварни инициали с доста примитивно изпълнение.

Нова, библиотечна.

(1r-60v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Ресавски, непоследователен

Евангелие изборно и Апостол изборен
(ff. 78v, 79r, 82r, 82r, 97r, 134v).

Бележки на писача

16. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.