Молитвослов от XVI–XVII в., Зогр. 175

Общо наименование: Молитвеник. Общо наименование: Молитвослов. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 75. Каталог: 175. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: III.2.23. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: I.и.9.
168 ff. 195 x 130 mm
Фолиация: Има изпусната номерация между лист 2 и 3л. – 2а. Следваме горната пагинация нанесена в ръкописа.
121

Няма

Нова, библиотечна

А.

(1r-56v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, правилен

Правопис: Безюсов

Б.

(57r–138v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, правилен

Правопис: Безюсов

3 

В.

(139r–168v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, правилен

Правопис: Юсов, непоследователен

16. век, 17. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.