Монашески сборник от началото на XIX век, Зогр. 176

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Слова похвални. Общо наименование: Патерик Азбучен. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 176. Каталог: 176. 1  Предишен каталог: 206. Предишна сигнатура: III.г.18. 2 
Нова, тънка, без водни знаци 164 ff. 210 x 160 mm
Фолиация: Грешка в номерацията - между л.162 и 163 – 162а.
Пълен, без липси
121

Барокови заставки и сложно разработени растително-геометрични инициали, подражание на печатни образци

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, нов, на места с курсивни елементи

Правопис: Църковнославянски

Съдържа поучения на Исая Отшелник и откъси от Азбучния патерик
  • (5r_17r) . Приписка
19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.